Archiv pohledů

Online setkání: KHANOVA ŠKOLA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ, PŘEKLÁDÁNÍ SE STUDENTY A TVORBA VLASTNÍCH VIDEÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Vydání časopisu Redway - ČÍSLO 1, 2017 | ROČNÍK X Redway - celostátní studentský časopis (Zdeněk Řanda)
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky Výzva 51 - výstupy (Pavlína Hublová)
JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (akreditace MŠMT) Anna Fischerová
Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Tři důvody, proč se zapojit do výtvarné soutěže pro školáky a předškoláky Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Výtvarná soutěž Pohádkové čarování s Kuliferdou bude již brzy znát svého vítěze! Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Zeptali jsme se Marie a Marka Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
1. ročník Pohádkového čarování s Kuliferdou končí, ale... Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Druhý ročník Pohádkového čarování s KuliFerdou klepe na dveře Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Online setkání: PROCES DOMESTIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ OD PALEOLITU DO SOUČASNOSTI ANEB KDE SE VZALA DOMÁCÍ ZVÍŘATA? Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
TZ:Stěžejním tématem třetího roku projektu Školka hrou bude komunikace MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Společenskovědní vzdělávání Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ (Alena Hesová)
ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ (Alena Hesová)
Online setkání: MĚKČENÍ (ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK DI, TI, NI – DY, TY, NY), ROZLIŠOVÁNÍ KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SAMOHLÁSEK Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Hledáme nové kolegy/ně do týmu Petra Řezáčová
TZ: Učitelé mají největší zájem o digitální materiály pro předškolní vzdělávání MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Charakteristika školy Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)