Archiv pohledů

Online setkání: JAK VYUŽÍT WORDPRESS VE ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: UČITEL - KURÁTOR DIGITÁLNÍHO OBSAHU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Strukturované učení Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Vzdělávání žáků s PAS Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
2.5. Strategie řešení problémového chování Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Podpora komunikace s využitím výměnných komunikačních strategií Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Aplikovaná behaviorální analýza Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Popis poruch autistického spektra Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Inkluzivní jazykové vzdělávání: dotazníky pro žáky i rodiče Česká škola bez hranic (Ivana Valkusova)
Česká škola bez hranic - výukové materiály Česká škola bez hranic (Ivana Valkusova)
Proč se zajímat o rodinné jazykové prostředí žáka - cizince? Česká škola bez hranic (Ivana Valkusova)
Příručka Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR OČMU (Martina Talichová)
Šoty Hasiči varují! OČMU (Martina Talichová)
Hasičské myši učí děti OČMU (Martina Talichová)
Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo (Alena Hesová)
10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let Průvodce RVP PV (Karel Tomek)
Ochrana člověka za mimořádných událostí OČMU (Martina Talichová)
Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? OČMU (Martina Talichová)
TZ: EDUkační LABoratoř připravila unikátní kurzy čtenářské a matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)