Archiv pohledů

Online setkání: SCIENTIX - INSPIRACE ZE SVĚTA PŘÍRODNÍCH VĚD Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Seriál metodických karet pro pedagogy vyučující žáky s OMJ Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Materiály na Metodickém portálu Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
STEREOTÝPEK V NÁS: INTERKULTURNÍM VZDĚLÁVÁNÍM A PROŽITKEM K TOLERANCI Anna Fischerová
Kompetence pro demokratickou kulturu Metodický portál RVP.CZ (Lenka Perglová)
Online setkání: ŽÁK S PAS V KOLEKTIVU TŘÍDY: PRÁCE S KOLEKTIVEM SPOLUŽÁKŮ, PREVENCE ŠIKANY, PODPORA VZTAHŮ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: POHYBOVÉ CHVILKY A HRY V MŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Vydání časopisu Redway - ČÍSLO 7, 2017 | ROČNÍK IX Redway - celostátní studentský časopis (Zdeněk Řanda)
Doporučené nástroje pro ověřování očekávaných výstupů MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
TZ: Více než 62 procent dotázaných učitelek a učitelů MŠ si myslí, že posun zápisů do 1. tříd na duben nesníží počet odkladů školní docházky MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Online setkání: JE NAŠE DIGITÁLNÍ STOPA JEŠTĚ NAŠE? Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Použitá literatura Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Možnosti hodnocení výkonu u žáků se specifickými poruchami Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Oblast tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovního vyučování Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Oblast matematiky Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Oblast cizích jazyků Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Oblast českého jazyka Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Naukové předměty Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Konkrétní příklady podpory ve výuce v dílčích předmětech Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Obecné příklady podpory žáků s SPU ve výuce Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)