Archiv pohledů

Zaměření školy Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
TZ: Děti zapojené do projektu Školka hrou se za rok zlepšily především v jazykových a komunikačních dovednostech, tvrdí jejich rodiče MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
TZ: Do aktivit vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř se v průběhu školního roku zapojilo na 65 tisíc žáků a studentů MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Uživatelský profil Martin Satrapa
Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Podpora práce učitelů (PPUČ) PPUČ (Karel Tomek)
NENÁVISTNÉ PROJEVY na internetu Anna Fischerová
Akreditovaný seminář MŠMT - "Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat'" Anna Fischerová
Vydání časopisu Redway - ČÍSLO 10, 2017 | ROČNÍK IX Redway - celostátní studentský časopis (Zdeněk Řanda)
Projekt CENTRUM NATURA Marika Mencnerová
Digitální gramotnost ICT ve výuce (Lenka Urbanová)
Inspirace pro inkluzi na pražských školách Slovo 21
Online setkání: KLIMATICKÉ ZMĚNY A UHLÍKOVÁ STOPA Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Metodické materiály pro výuku předmětů vycházejících ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Sdílené materiály pro oblast vzdělávání žáku se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Informace o řešení úkolu AJ Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Informace o řešení úkolu ČZJ Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Informace o řešení úkolu ČJ Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Koncepce výuky českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – český jazyk jako druhý jazyk Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Matematická gramotnost PPUČ Matematická gramotnost (Lenka Urbanová)