Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Definice čtenářské gramotnosti vytvořená odborným panelem

Definice pojmu čtenářská gramotnost

Definice čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná. Více se dozvíte v hesle Čtenářská gramotnost ve wiki na Metodickém portálu. Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z klíčových vzdělávacích cílů.

*