Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Výběr Článků z Metodického portálu:

Výběr Článků z Metodického portálu:

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.

Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se čtenářskými dovednostmi (ZV) autorka Hana Košťálová

Anotace: Příspěvek přináší pohled na čtení a čtenářskou gramotnost, nabízí úvahu nad těmito pojmy, rozpracovává sadu základních čtenářských dovedností a poskytuje ukázku jedné z metody hodnocení čtení s porozuměním.

Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu? (ZV) autor Zdeněk Jonák

Anotace: Článek se zabývá vztahem mezi čtenářskou a informační gramotností, vlivem ICT na jejich rozvoj a rozsahem a způsobem využití ICT v průběhu života jedince.

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.

*