Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Výběr Dumů z Metodického portálu:

Výběr Dumů z Metodického portálu:

Jak Honza chytře porazil draka (ZV) autor Zdeněk Sotolář

Anotace: Aktivita na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci pracují s výchozím textem, vyhledávají a analyzují, srovnávají a hodnotí. Opakují si znaky pohádek a všímají si jazykových prostředků (ironie). Je možné použít v kterémkoliv ročníku pro samostatnou nebo skupinovou práci.

Co přinesl začátek 17. století (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Na základě dvou odborných textů se žáci seznámí se situací v Čechách v první polovině 17. století, a utvoří si tak obrázek o všedním životě té doby. Při skupinové práci se pokusí textům – a tím i této době – co nejvíce porozumět.

Jak tomu bylo s papírem (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Celodenní téma Papír rozepsané do jednotlivých aktivit (včetně výroby papíru), doplněné pracovními listy z matematiky a českého jazyka, které vyplývají z textu o různých materiálech na psaní a o vynálezu papíru.

*