Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Inspirativní projekty financované OP VK nebo ze soukromých zdrojů:

RSS kanály a odkazy z Metodického portálu ke Čtenářské gramotnosti

Czech Longitudinal Study in EducationCloSE

  • výzkum výsledků učení žáků (s kategoriálním systémem mezinárodních šetření zaměřený na kontexty výsledků učení žáků v jejich životě a ve vzdělávání 

Projekt Abeceda

  • Projekt Čtenářská gramotnost vyvinul portál zdrojů ke čtenářské gramotnosti nejen ve školním vzdělávání z celého světa; projekt organizoval soutěž školních časopisů (navazoval na aktivitu stejného autorského týmu Freinet)

Projekt Místo pro život (WOSA) (metodické materiály pro učitele)

  • metodický portál obsahuje teoretické texty, autorské názory a ucelenou metodickou oporu pro výuku na prvním stupni ZŠ

Projekt Podpora poradců (KVIC Nový Jičín)

  • z řady velmi cenných výstupů projektu jmenujme Sborník pozoruhodných textů obsahující didakticky potentní texty pro učitele různých vyučovacích předmětů a návody, jak je využít k rozvíjení čtenářswké gramotnosti žáků nebo způsob podpory regionálních konzultantů pro čtenářskou gramotnost

Projekt Nové školy (čtenářské kluby, čtenářský tým)

  • metodika čtenářských klubů vyvinutá v projektu navazuje metodologicky na komplexní metody podpory gramotnosti u žáků; originálním přínosem tohoto projektu je využití čtenářakého klubu v sociálním kontextu jako podpůrné opatření pro učení se žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením; čtenářské kluby byly pokusně ověřeny a byl připraven a akreditován kurz DVPP pro jejich organizátory

Mapy učebního pokroku (Scio)

  • SCIO v rámci projektu MUP vyvinulo on-line aplikaci pro hodnocení a sebehodnosení rozvoje ČG (nejen) ve škole

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

  • dlouhodpbé program yorzvoje učitelské profesionality 

Pomáháme školám k úspěchu

Začít spolu (Step by Step CZ)

*