Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: PISA 2015

Aktualita

čtenářská gramotnost, tisková zpráva

Zprostředkujeme Národní zprávu šetření PISA 2015. Šetření se hlouběji zabývalo tentokrát přírodovědnou gramotností. Text týkající se výsledků českých a moravských žáků v čtenářské gramotnosti začíná na stránce 27.

Zde je Národní zpráva k prostudování.

Závěry:

 • Kvalitnímu vzdělávání se daří tam, kde jsou pozitivní emoční sociální faktory motivace žáků, jako je radost, zvídavost, dobré pocity, radostné očekávání, a kde je cílená laskavá zpětná vazba, ocenění, pochvala, sdílení vzdělávacích úspěchů a kladné osobnostní vzory.
 • Ukázalo se, že čeští učitelé upřednostňují obsahovou znalost předmětů. Proto je potřeba se zaměřit na hledání a rozvíjení takových metodických a didaktických postupů v předmětech, které budou využívat nejen nabytých znalostí, vědomostí žáků, ale budou také rozvíjet jejich badatelské a experimentální dovednosti a schopnosti řešit problémy vycházející z reálných životních situací. 
 • Ve čtenářské gramotnosti je zhoršování výsledků žáků pozvolnější než v dalších sledovaných gramotnostech. 
 • Ve všech druzích českých škol se snižuje podíl žáků s velmi dobrými výsledky a zvyšuje se podíl žáků s nedostatečnými výsledky. 
 • Selektivita českého vzdělávacího systému přispívá k prohlubování rozdílů mezi žáky a mezi školami. 
 • Ovšem i navzdory nízkým vynaloženým nákladům na vzdělávání žáků a nižšímu dosaženému vzdělání jejich rodičů je výsledek českých žáků lepší, než by odpovídalo stavu v zemích OECD.

Doporučení:

 • Ke zlepšení školství vede dlouhodobá podpora učitelů:
 1. neustálý zájem o jejich práci
 2. zájem o potřeby učitelů
 3. systematizace jejich dalšího vzdělávání
 4. konstruktivní zpětná vazba
 5. důraz na jejich kvalitní práci. 
 • Je dále účelné a výhodné podporovat vznik a fungování neformálních oborových nebo předmětových skupin učitelů, které sdílejí zkušenosti jak při osobním kontaktu, tak i na sociálních sítích. 
 • Někteří čeští učitelé se už vyrovnali se ztrátou monopolu na informace a kladou důraz na to, aby naučili své žáky, jak je získávat, třídit a hodnotit.

*