Standardy - Standardy pro ZV: Aktuálně

Aktuálně

V současné době se pracuje na tvorbě metodických komentářů OVO s ukázkami dalších příkladů ilustrativních úloh, které povedou k dosažení vyšší úrovně než jen minimální.

Metodické komentáře budou po jejich zpracování zveřejněny na Metodickém portálu rvp.cz a na stránkách MŠMT.

*