Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: PISA 2009 - šetření čtenářské gramotnosti

PISA 2009 - šetření čtenářské gramotnosti

Šetření PISA 2009 bylo poslední, které se zabývalo cíleně čtenářskou gramotností. Jeho hlavní a nejdůležitější sdělení obsahuje národní zpráva s trefným názvem "Umíme ještě číst?"

Zpráve je ke stažení a detailnímu prostudování zde.

V rámci této zprávy je přiblížen referenční rámec rozvoje ČG využívaný ve výzkumu PISA; tato operacionalizace definice je hlavním odborným zdrojem pro koncepci ČG (v základním vzdělávání), jak ji chápe odborný panel PPUČ a jak je široce akceptována ve vzdělávání v globálním rozměru; při respektu vůči kritice srovnávacích šetření výsledků učení žáků jako je PISA.

*