Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: PIRLS - čtenářská gramotnost desetiletých

PIRLS - čtenářská gramotnost desetiletých

Výzkum mladších školních žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, který probíhá jednou za 5 let, zjišťuje oproti šetření PISA, jak jsou vzdělávací systémy úspěšné v tom, co je skutečně obsahem jejich státních kurikulárních dokumentů. Je řada faktorů, které ovlivňují to, že žáci desetiletí jsou v těchto šetřeních daleko úspěšnější než dětí patnáctiletých.

Důvody možná více poznáme jednak v našem projektu PPUČ, ale hlavně pohledem dovnitř, do našich škol, tříd; a i do stytému, který inkluduje žáky škol jen do věku jedenáct  let a dále je rozděluji podle jejich zdánlivých schopností... Dále se samozřejmě musí při diskusích o rozdílnosti výsledků to, že se dost zásaděn v sociálním nadhledu a obecné zralosti a sebevědomíliší žácidesetiletí od patnáctiletých, na nejž se zaměřují zmíněná šetření.

Zpráva PIRLS z roku 2011 je ke stažení a prostudování zde

*