Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Rozvoj čtenářské gramotnosti v pulikacích ČŠI

Rozvoj čtenářské gramotnosti základní pulikace ČŠI

ČŠI, čtenářská gramotnost, PPUČ

Zde si můžete přečíst aktuální Metodiku pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti ČŠI. Je jednou ze šesti metodik vyvinutých v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)...

Významným zdrojem informací může být rozsáhlá komparativní studie téže provenience Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání. Monografii zhotovila pro ČŠI Univerzita Tomáše Bati (ČŠI, 2013). Součástí analýzy je mj. například posouzení míry pozornosti, kterou jednotlivé země OECD věnují podpoře rozvoje klíčových gramotností nebo vyhodnocení šetření názorů všech relevantních účastníků vzdělávání v ČR na možné způsoby realizace a potenciální přínosy a rizika externího sledování kvality ve vzdělávání.

*