Čtenářská gramotnost - rozcestník - Čtenářská gramotnost: Inspirují nás...

Inspirují nás...

"Jak už Právo před časem popsalo, zhruba třetina žáků druhého stupně neumí pořádně číst. Mají problém vůbec text vstřebat, natož pak porozumět jeho obsahu. Na těchto schopnostech jsou ale jakýkoli další rozvoj a poznání přímo závislé. „Učitel může nabídnout kratší a delší text, jindy připraví pomocné otázky, které využije jen ten, kdo potřebuje, někdy zase předloží sérii různě náročných textů a děti si je mohou postupně přibírat, jindy mohou rychlejší děti pracovat současně s více texty,“ popsala Košťálová. Děti by si měly vyzkoušet různé náročnosti a poznat, co jim jde. Slabší žák například nemusí přečíst celý text, měl by mít možnost číst vlastním tempem a vracet se na místa, kterým neporozuměl. Měl by zažít pocit úspěchu. „Hodně pomáhá podpora spolužáků, když se pracuje ve skupinách. Pokud jsou skupiny dobře utvořené a jsou v nich společně různě zdatné děti, užitek mají všichni. Ale je to opravdu těžké udělat, je to veliké umění,“ připustila Košťálová. Jenže učitelům pro rozvoj čtenářské gramotnosti chybí dostatečná podpora. Podle Košťálové ji potřebují, aby vůbec věděli, co všechno čtenářská gramotnost jako úplně nový obor zahrnuje… učitelé se novým metodám teprve učí, protože podle Košťálové nemají současné výzvy v učitelské praxi tradici a nejsou ani obsaženy v rámcových vzdělávacích programech. "

Jiří Mach. Školy mají knihovny, ale moc se nečte. Právo, 4. 3. 2017, s. 2, Zpravodajství. Dostupné z: https://goo.gl/IbrQ2q

"Semináře podobného rozsahu jsou většinou doménou velkých měst. V Litomyšli však není obdobná akce náhodou. „Pokračujeme v práci, kterou jsme začali před pár lety, kdy jsme pořádali odborné semináře. Navíc navazujeme na historickou pedagogickou činnost v Litomyšli,“ pronesl David Zandler, ředitel organizace Zámecké návrší, která byla hlavním pořadatelem. Připomněl tak fakt, že Litomyšl je studijním městem už několik staletí. Za zmínku stojí, že v současné době studují během roku na všech školách v Litomyšli zhruba dva tisíce studentů."

Z textu reflektujícího dva dny vzdělávání a inspirace (festival vzdělávání) s marketingovým názvem "Nakopněte svou školu", Petr Šilar, Zástupci škol z celé republiky přijeli na festival vzdělávání.  Svitavský deník, 21. 2. 2017.

"U čtení je známo, že kvantita dělá kvalitu. Dobrý čtenář u něj vytrvá, i když mu dělá porozumění náročnějšímu textu potíže. Výdrž získá tím, že má se čtením pozitivní zkušenost. Nepomůže mu, že číst musí nebo že mu někdo říká, jak mu to už za chvíli půjde. Potřebuje hodně pozitivních zkušeností. Ty získá tím, že čte příběhy, že zažije ponor do knihy. Stavu, do kterého se dostane, když se do knihy ponoří, se říká flow a navozuje pocit štěstí. Dítě si pocity štěstí se čtením ale spojuje už ve chvíli, kdy sedí u mámy na klíně a čtou si."

Hana Košťálová, Čtenářský deník má být komentář. Ne opsaná kniha. MF Dnes, 25. 1. 2017.

Rozhovor s Hanou Košťálovou je iniciací či redakční pozvánkou k mnohadílnému seriálu o čtenářské gramotnosti jako cíli školního vzdělávání, který Hana K. s týmem projektu Pomáháme školám k úspěchu připravila pro čtenáře MF Dnes. Seriál bude vycházet od 26. 1. 2017 denně. Hezké počtení!!

*