Podpora práce učitelů (PPUČ) - PPUČ: Novinky v projektu

Aktuality

29. 6. 2017
Aktuality a zajímavosti z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) najdete v našem prvním newsletteru.

22. 6. 2017
V projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) jsme pro vás připravili webové speciály věnované matematickédigitální a čtenářské gramotnosti v základních a mateřských školách.

Koncem května a začátkem června proběhla úvodní setkání odborných panelů projektu k daným gramotnostem. Jedná se o platformy, na kterých se setkává teorie s praxí. Na odborných panelech dochází k výměně zkušeností, vzájemnému navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje gramotností dětí a žáků.

Videozáznamy z úvodních setkání panelů v nejbližší době najdete na www.rvp.cz/ppuc. Další setkání panelů gramotností se plánuje na podzim tohoto roku.

19. 6. 2017
V pátek 16. 6. jsme společně s realizačním týmem KAP kraje Vysočina uspořádali v Jihlavě diskusní setkání k tématice základních gramotností v projektech OP VVV pro žáky 2. stupně základních škol. Představili jsme zde aktivity projektu PPUČ a závěry z prvních jednání odborných panelů pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a dozvěděli se, jakým způsobem v kraji začlenili rozvoj gramotností do aktivit KAP I.

24. 5. 2017
Právě jsme ukončili výzvu k přihlašování škol pro zapojení do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Další výzvu máme v plánu spustit od září 2017. Již nyní se můžete zaregistrovat k odběru novinek, a získávat tak užitečné informace a náměty, které vám pomohou řešit gramotnosti napříč vzděláváním.

17. 5. 2017
Co je smyslem projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a co projekt přinese školám, které se do něj zapojí? Odpovědi na tyto a další často kladené otázky najdete zde.

Další dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na ppuc@nuv.cz.

*