Sdílené materiály pro oblast vzdělávání žáku se sluchovým postižením

Přidat do kolekce

Průvodce upraveným RVP ZV, z něj vybíráme:

interaktivní formulář IVP podle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb.

interaktivní formulář PLPP podle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

web NUV Společné vzdělávání, z něj vybíráme:

Problémy s asistentem pedagoga

Revizní pracoviště pro oblast školských poradenských zařízení

NÚV: Průvodce RVP PV s částí pro učitele dětí se sluchovým postižením  

Metodická podpora výuky českého jazyka u žáků se sluchovým postižením

Metodická podpora výuky českého znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením

Metodická podpora výuky anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením

Pohled byl zobrazen 91x od 16 září 2016 do 22 květen 2017