Všenory - turistika a pohyb 2016-2017

od Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic"

Portfolio turistického kroužku SVČ Všenory.

Přidat do kolekce

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou a zpět)
 • plnění úkolů, soutěž náhodných skupin

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • orientace
 • rozpoznávání prvků přírody a krajiny
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (z Mníšku prod Brdy přes poutní místo Skalka do Všenor)
 • plnění úkolů, soutěž dvojic podle výběru dětí

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • orientace
 • rozpoznávání prvků přírody a krajiny
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti
 • poznávání minulosti bezprostředního okolí místa, kde žiji

Program:

 • výlet podle stanoveného itineráře (prohlídka města Karlštejn, betlémářského muzea, hradu a domácího ZOO)
 • plnění úkolů dle programu, společné dílo

Cíle

 • čtení v mapě
 • čtení v krajině
 • rozvoj jemné motoriky (malování, modelování, stříhání, lepení)
 • hodnocení prožitků
 • rozvoj paměti
 • utužování komunity: zpěv, tvorba společného betlému

Program výletu:

 • výstup na Petřín + na rozhlednu
 • zrcadlové bludiště
 • cesta přes Hradčany a Malou Stranu
 • Národní muzeum: výstava retro

Cíle:

 • dynamický pohyb a vytrvalost dětí
 • orientace v intravilánu města
 • prožitky; jejich recepce a sdílení

Program výletu a jeho cíle:

Projít naučnou stesku Svatojánské proudy z Třebenic do Štěchovic; realizovat celodenní hru.

Děti s rodiči měli zažít hezký den v chladném údolí Štěchovické umělé vodní nádrže a poznat krásy hlubokého kaňonu. Cílem bylo vzpomenout na slavné osadníky zdejších trampských osad a také na voraře a vltavské lodníky. Děti diskutovaly též o smyslu velkých vodních děl nebo o kráse krajiny a o bohatosti druhů v chránění přírodě. neméně důležitým cílem byly společné zážitky, jež měla posílit celodenní soutěž znalostních a dovednostních úkolů a úkolů vedoucích ke ztvárnění postoje, názoru nebo nálady či zážitku. Jak se den vydařil, můžete ověřit na fotografiích zde vpravo.

Dne 18. 4. 2017 jsme šli z Bojova do Měchenic. KOlem zlatonosného potoka najít, co je vzácné. Z fotografií je patrné, že vzácná byla pomoc, vzácná a důležitá radost ze hry a v neposlední řadě spolupráce. V potoce, který v létě skoro neexistuje, teče z jara vody opravdu hodně; vzájemná pomoc a rady byly moc prospěšné!

A například do štoly Čertovka (fotografie č. 23, 24 a 29) pomohl menším dětem franta Hošek z 5. ročníku ZŠ ve Všenorech. Super výkon, Franto!

Fotografie jsou vlastnictvím Pavlíny Jirasové.Děkujeme!! Zde pod licencí Creative Commons.

Medník a okolí nás přivítaly konečně krásným jarním počasím. Přineslo to jedinou komplikaci: spoustu cyklistů v místech, kam se má chodit jen pěšky... Zbytek zážitklů a pocitů je ryze pozitivních, jak dokladůjí také fotografie. Naše čtyři týmy dokonce bojovaly o výhru až do poslední zastávky - a musel jsem dokonce udělit dvě první ceny, tak byly dívky vyrovnané. A chlapci nezaostali zas o tolik. Museli se přeci věnovat také hádkám o to, která RPG a strategie je nejlepší. :)

Pohled byl zobrazen 289x od 29 leden 2017 do 15 srpen 2017