Světová škola

od Anna

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě?

Staňte se prestižní Světovou školou!

Přidat do kolekce

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě?

Staňte se prestižní Světovou školou!

Tímto oceněním se v současné době pyšní 63 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

UČ SE! ZJIŠŤUJ! JEDNEJ!

Co vám projekt Světová škola přinese?

  • Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu,
    ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat
    do výuky i každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2017 na anna.hubackova@mkc.cz

Více informací získáte na www.svetovaskola.cz

 

Certifikát je udělován vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Projekt byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.

Soubory ke stažení

Svetova_skola.pdf

272,8KB | Pátek, 05 květen 2017 | Detaily
GRV
Pohled byl zobrazen 354x od 5 květen 2017 do 15 srpen 2017