Tvořivá škola: Praktická pomoc učitelům - Tvořivá škola (Čeněk Rosecký)

Nabízíme souhrnný pohled na aktivity sdružení, které mohou podpořit učitele v jejich práci a pomoci jim se začleňováním činnostních postupů do výuky.

Přidat do kolekce

Ukázkové hodiny

Ukázkové hodiny pro Vás pořádáme na základních školách, kde se učí činnostně.

Hodiny předkládají nejefektivnější metody práce, které vedou k dobrému osvojení učiva a jeho prostřednictvím k utváření klíčových kompetencí. Nejedná se o "klasické" vyučovací hodiny, ale o hodiny zaměřené na ukázky individuálních žákovských činnostní a didaktických her s využitím zpětné vazby, průběžného hodnocení a sebehodnocení žáků.

V hodinách uvidíte činnostní výuku aktuálně probíraného učiva.

Podrobnější informace: http://www.vzdelavani-ucitelu.cz/ukazkove-hodiny/ 

Početní divadélko

Početní divadélko

Kurzy

Tvořivá škola nabízí praktické kurzy činnostního učení, zaměřené na konkrétní postupy učení, které vedou k osvojení základního učiva všemi žáky a průběžnému utváření klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV.  
 
Kurzy předkládají:
 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy a metody práce umožňující zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP
 
Absolventi kurzu obdrží OSVĚDČENÍ - Absolvent DVPP Tvořivá škola - činnostní učení.
Akreditace vzdělávací instituce č. j.: 15 879/2006-25-362.
 

Kurzy DVPP pro projekty z programu Peníze školám

Nabízíme Vám akreditované kurzy DVPP na klíč nejen pro projekty, ale pro všechny učitele, kteří hledají cestu jak učit s radostí a s dobrými výsledky.
 
Naše kurzy DVPP obsahují výhradně praktické postupy učení a dobré zkušenosti učitelů. Umožní vám zaujmout žáky, rozvíjet jejich kompetence i naučit základní učivo.
 
Kurzy nejsou zaměřené na používání konkrétních učebnic a pracovních sešitů, ale na to, jak pracovat s dětmi a uspět. Účastníky potěší, že lektory kurzů jsou učitelé z praxe, kteří vědí o čem mluví.
 

Letní školy

Nabídkou letních škol vycházíme vstříc velkému zájmu o kurzy činnostního učení. Letní školy jsou zaměřeny na seznámení s praktickými metodami a postupy učení. Předkládají možnost aktivního odpočinku všem učitelům, se zájmem o smysluplné učení.

Letní školy předkládají:

 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy umožňující aktivní zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP
 • doprovodný společenský program 
 

wiki: Tvořivý učitel

Na pomoc účastníkům kurzu IT a PC pro učitele vznikla wiki Tvořivý učitel, která nabízí prezentace, odkazy a komentáře, které by se mohly hodit v pedagogické praxi (se zaměřením na interaktivní tabuli).

Materiály a publikace

Tvořivá škola se snaží pomáhat učitelům pracovat činnostně. Proto nabízí pomůcky, metodické filmy a publikace.

Některé materiály jsou ke stažení zdarma, např. šablonky na "divadélko".

Více podrobností:  http://www.vzdelavani-ucitelu.cz/e-shop/

Komentář