Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: STÁTNÍ MATURITA Z OBČANSKÉHO A SPOLEČENSKOVĚDNÍHO ZÁKLADU

STÁTNÍ MATURITA

materiály připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Obsah:

Jméno Popis Datum
file 2011_Didak. test - řešení vyšší úroveň 20.06.2012
file 2011_Didak test - řešení základní úroveň 20.06.2012
file 2011_Didakticky test základní úroveň 20.06.2012
file 2011_Didaktickýtest vyšší úroveň 20.06.2012
file Katalog požadav. základní úroveň 21.07.2011
file Katalog požadavků vyšší úroveň 21.07.2011
*