Příručky ÚIV aj. - ÚIV: Příručky ke stažení

Příručky

Obsah:

Jméno Popis Datum
file M + PŘ - 1.st MATEMATICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 17.09.2012
file M - 2.st MATEMATICKÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 17.09.2012
file Netradiční NETRADIČNÍ ÚLOHY. PROBLÉMOVÉ ÚLOHY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU PISA 02.10.2012
file Netradiční M NETRADIČNÍ ÚLOHY: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V MEZINÁRODNÍM VÝZKUMU PISA 02.10.2012
file Netradiční PŘ NETRADIČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY 02.10.2012
file OV - M OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH 17.09.2012
file OV - M - výsledky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH - výsledky 17.09.2012
file OV - ČJ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH 17.09.2012
file PISA - PŘ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY VÝZKUMU PISA 17.09.2012
file PISA - čtení ZAKROUŽKUJ – VYBER – ZDŮVODNI – HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH ÚLOH PISA 2009 17.09.2012
file PŘ - 2.st PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 17.09.2012
file TIMSS - M+PŘ4 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDY PRO 4. ROČNÍK 17.09.2012
file TIMSS - M8 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY PRO 8. ROČNÍK 17.09.2012
file TIMSS - PŘ8 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z PŘÍRODNÍCH VĚD PRO 8. ROČNÍK 17.09.2012
*