Stan první pomoci - Helpfolio: Základní teze

Základní teze

Milý uživateli!

Toto Helpfolio je neoficiální nápovědou pro digifolio.rvp.cz a všichni se budeme snažit, aby bylo naplněné a užitečné. Přestože je ovládání digifolia relativně logické, ta logika není bohužel na první pohled zcela patrná a chce to notnou dávku experimentování, než si člověk vše osvojí a přestane dělat hlouposti a přidělávat si práci. A protože hlouposti pramení z nepoučenosti, pojďme se navzájem poučovat! Vždyť i to patří k práci učitele. Již Komenský přeci říkal, že učitel je průvodcem žáka a Montessori se proslavila větou: "Pomoz mi, ať můžu sám."

Tedy vzhůru, ať můžeme co nejdříve sami! 

*