Lektorka činnostního učení a PEPOUŠ - Pavlína Hublová: Tvořivá škola - informace

Tvořivá škola - informace

Základní formou činnostní výuky jsou individuální činnosti všech žáků, tzv. individuálně-kolektivní výuka. Ta je rozvíjena prací ve dvojicích a skupinovou prací žáků. Každá činnost má přesně daný didaktický cíl. Činnosti vykonávají všichni žáci zároveň. Vhodné je používat učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky připravené zvlášť pro činnostní učení, které obsahují náměty pro praktické činnosti a umožňují různé způsoby individualizace. Takové materiály by měly obsahovat motivační prvky, samokontrolu, mezipředmětové vztahy a umožňovat všem žákům pracovat podle individuálního tempa. Měly by rovněž podněcovat žáky k rozličným úvahám a učit je sebehodnocení.      

Tvořivá škola má i své DIGIFOLIO na Metodickém portálu

*