Čtenářská gramotnost - Čtenářská gramotnost: Inspirativní projekty rozvíjení ČG

RSS kanály a odkazy z Metodického portálu ke Čtenářské gramotnosti

  • Projekt Abeceda
    Projekt Čtenářská gramotnost vyvinul portál zdrojů ke čtenářské gramotnosti nejen ve školním vzdělávání z celého světa; projekt organizoval soutěž školních časopisů (navazoval na aktivitu stejného autorského týmu Freinet).
  • Projekt Podpora poradců (KVIC Nový Jičín)
    Z řady velmi cenných výstupů projektu jmenujme Sborník pozoruhodných textů obsahující didakticky potentní texty pro učitele různých vyučovacích předmětů a návody, jak je využít k rozvíjení čtenářswké gramotnosti žáků nebo způsob podpory regionálních konzultantů pro čtenářskou gramotnost.
  • Projekt Nové školy (čtenářské kluby, čtenářský tým)
    Metodika čtenářských klubů vyvinutá v projektu navazuje metodologicky na komplexní metody podpory gramotnosti u žáků; originálním přínosem tohoto projektu je využití čtenářakého klubu v sociálním kontextu jako podpůrné opatření pro učení se žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením; čtenářské kluby byly pokusně ověřeny a byl připraven a akreditován kurz DVPP pro jejich organizátory.

*