Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: VÝUKOVÁ SIMULACE

VÝUKOVÁ SIMULACE

ÚVOD DO VÝUKOVÉ SIMULACE EVROPA 2045

  • Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na středních školách. Jejím cílem je hráčům (studentům) co nejvěrněji přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy
  • nabízen je seminář pro pedagogy ZSV, občanské nauky, případně také zeměpisu, ekonomie, výpočetní techniky
  • semináře nevyžadují více než běžnou uživatelskou znalost práce s počítačem
  • účast na semináři je zdarma, účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu 
  • více informací na http://www.evropa2045.cz/ 
  • přihlásit se je také možné na adrese michaela@generationeurope.cz

 

*