Vše o diáři Inspiromat 2012 - Inspiromat : Webové prostředí pro výuku (LMS systémy)

Webové prostředí pro výuku (LMS systémy)

Výuka žáka může také probíhat částečně či plně z domova. K tomu učitelé využívají tzv. LMS systémy. Jde o on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia, které zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah. LMS aplikací je řada. Nejrozšířenějším tzv. open source softwarem je Moodle.
Kromě možnosti  umístění různých studijních materiálů učitelem a vkládání prací studenty, zde probíhá v bezpečném prostředí spolupráce formou diskuzí a on-line chatů. 
Mezi moduly, které patří k běžným funkcím systémů řízeného vzdělávání,  najdeme např. evidenci a správu žáků a kurzů, katalog výukových kurzů a objektů, nástroje k testování žáků, komunikační nástroje aj. Nastavení modulů lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. 

*