Konference Metodický portál – příležitost pro učitele - Projekt Metodika II: Metodický portál www.rvp.cz

Metodický portál www.rvp.cz

Příspěvek mapuje vývoj Metodického portálu vyvinutého a provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým (v závěru realizace projektu Metodika II sloučeným do Národního ústavu pro vzdělávání). Unikátní internetový multifunkční portál realizovaný v rámci IPn s podporou ESF a státního rozpočtu ČR je nahlížen jednak z hlediska jeho několikaletého vývoje včetně rekapitulace cílů projektu a ambicí realizačního týmu a jednak z hlediska struktury portálu, obsahu jednotlivých částí a především návštěvnosti a počtu uživatelů. Metodický portál RVP.CZ je ve všech ohledech úspěšně realizovaným produktem s celoplošným dopadem prakticky do všech oblastí vzdělávací soustavy ČR. Svůj potenciál pro profesní podporu zvyšoval postupně. Realizační tým předává zadavateli – MŠMT – plně funkční, unikátní prostředek podpory pedagogů s denní návštěvností řádu 10 000 přístupů.
 
Realizační tým využil možnosti v závěrečné fázi projektu oslovit uživatele Metodického portálu formalizovaným dotazníkem, umístěným v prostředí Metodického portálu, a získat odpovědi související s využíváním jeho různých částí a funkcí a zjistit postoje a názory, které by jednak posloužily vlastnímu hodnocení úspěšnosti projektu a zároveň umožnily zpřesnit plánování návazných etap vývoje tohoto média.
PaedDr. Karel Tomek 

*