Konference Metodický portál – příležitost pro učitele - Projekt Metodika II: Obsahové moduly v proměnách času

Obsahové moduly v proměnách času

Příspěvek shrnuje zkušenosti z mnoha let vývoje a realizace obsahové sekce Metodického portálu RVP. Dotýká se přínosu internetového média pro poskytování metodické a teoretické podpory učitelům, otázek kvality a kvantity příspěvků na Metodickém portálu RVP, specifik recenzního procesu u článků a digitálních učebních materiálů a dalších problémů, s nimiž byl realizační tým projektu Metodika II za dobu existence portálu konfrontován.
 
Ing. Eva Rathouská Grmelová, Mgr. Petr Valenta

*