Přípravné třídy (Inspiromat 2012) - Inspiromat : PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Mnohé školy takové třídy zřizují a mnohé se na to chystají. Chceme učitelům a školám nabídnout možnost podělit se o informace a zkušenosti, obohatit se o další nápady a náměty do výuky.

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k systematické přípravě těchto dětí na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Vzdělávací program, který děti absolvují v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

... více v článku Přípravné třídy v pojetí RVP, na Metodickém portálu RVP.cz

*