Přípravné třídy (Inspiromat 2012) - Inspiromat : Aktuality

Aktuality

 • 11.5.2012
  Videozáznam z online setkání je k dispozici tady!
 • 3.5.2012
  Mgr. Petra Pšeničková, která byla včera jedním z hostů online setkání k přípravným třídám, doplnila další poznámky k dotazům do diskuze k setkání - zde.
 • 24.4.2012
  Ve středu 2.5.2012 se bude konat online setkání o přípravných třídách. Info zde.
 • 23.4.2012 
  Nové příspěvky ve fóru! Nápady a detaily z výuky, plán činnosti.
 • 2.4.2012
  Oficiální čas pro téma přípravných tříd v Inspiromatu vypršel. Ale pokračujeme! Čekejte speciální událost!
 • 7.3.2012
  Naslouchání, sluchová paměť, vnímání rytmu, sluchová diferenciace - to vše je třeba rozvíjet u žáčků v přípravné třídě. Jak? Přečtěte si 2. díl článku Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě?
 • 6.3.2012 
  Diskuze s názvem "Učíte v přípravné třídě? Co se vám daří?" se rozkošatila díky Emě a Lence tak, že jsme museli oddělit řadu nových témat! Vše v diskuzním fóru "Přechod z MŠ na základní školu"!  
 • 5.3.2012
  Sluchové vnímání je jednou z oblastí, kterou dítě potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohlo úspěšně naučit číst a psát. Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči, proto také mnoho praktických cvičení lze využít i v oblasti rozvoje řeči.
 • 2.3.2012
  Články vzniklé v rámci výzvy Inspiromat 2012 budete moct od dnešního dne odlišit i vizuálně - hledejte stříbrnou plaketu. 
 • 27. 2. 2012 
  "Učím v přípravné třídě už 10. rok. Mými žáky jsou děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, takže práce je velmi náročná. Zapsáno je letos 16 žáků, pedagogického asistenta nemám. Zaměřuji se na rozvoj jemné motoriky, paměti, soustředění, rozumových a jazykových dovedností, vlastně se pokouším zvládnout naučit děti vše, co by naučily v mateřské škole 3 roky. "
  Máte jedinečnou možnost porovnat své zkušenosti s dlouholetou praxí. Přijďte do modulu Diskuze
 • 25.2.2012
  Byl publikován první článek, který vznikl v rámci výzvy Inspiromat 2012: Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě? Dozvíte se v něm základní informace o struktuře seriálu, doporučené literatuře a zdrojích informací a o základní legislativě. 
 • 24.2.2012
  Přibyla nová diskuzní témata - nahlédněte do fór!
 • 16.2.2012 
  Při sledování sluchového vnímání jako podkladu pro rozvoj řeči, čtení a psaní se zaměřujeme zejména na úroveň fonematického uvědomování, na schopnosti, jako je naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchová diferenciace (rozlišování), sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu. Jaká cvičení používáte? Připište komentář přímo k příspěvku v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki.
 • 13.2.2012
  Vybíráme, kam téma společně nasměrujeme. Napište ostatním do diskuze: Co vás zajímá k přípravným třídám? Zároveň můžete hvězdičkami nebo odpovědí na příspěvek naznačit, že již uvedené téma vám připadá důležité. 
 • 6. 2. 2012
  Vzdělávací program pro přípravnou třídu má vycházet z RVP předškolního vzdělávání: Jak ve školách, kde přípravku máte, řešíte rozdílný režim mezi předškolkou a základkou? Máte zkušenosti nebo návrhy řešení? Další diskuze ZDE.
 • 1.2.2012

*