Přípravné třídy (Inspiromat 2012) - Inspiromat : Online setkání k tématu Přípravné třídy

Online setkání k tématu Přípravné třídy

Vážení uživatelé Metodického portálu, 

srdečně Vás zveme na první online setkání pod hlavičkou resortního úkolu Metodický portál na téma „přípravné třídy". Tímto online setkáním bychom jej chtěli důstojně uzavřít - i když doufáme, že se nebude jednat o konec zájmu o to toto téma, ale třeba nový/jiný začátek.

V průběhu setkání bychom rádi využili Vašich zkušeností k vytvoření uceleného obrazu o přípravných třídách. Věříme, že Vaše teoretické i praktické zkušenosti přispějí k větší informovanosti našich uživatelů. Proto jsme zvolili formu online setkání ve virtuálním prostředí. Pro uživatele, kteří se nebudou moct zúčastnit přímo, bude diskuze zaznamenána a následně publikována v modulu AudioVideo.

Předpokládáme, že by toto setkání mohlo mít následující strukturu:

  • Úvodní slovo k projektu Inspiromat 2012, P. Hublová (5 minut);
  • Teoretický základ pro vedení přípravných tříd, R. Votavová (15 minut);
  • Praktické náměty a postupy při organizaci „výuky" v přípravných třídách, P. Pšeničková (15 minut);
  • Tipy ke konkrétním aktivitám realizovaným v přípravných třídách, účastníci diskuze na Metodickém portálu (10 minut);
  • Odpovědi na otázky, závěrečné slovo, L. Urbanová (10 minut).
 
Termín setkání: středa 2.5.2012 od 19h.
Vstup do místnosti najdete 15 minut před začátkem na titulní stránce portálu, nebo >>TADY<<. Další podrobnosti včetně pozvánky ke stažení najdete >>ZDE<<.

*