Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: UČÍM S RESPEKTEM

UČÍM S RESPEKTEM

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízí Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata.

Nové lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz/respekt 

Více inforamcí o projektu Učím s RESPEKTem najdete na http://www.obcanskevzdelavani.cz/ucim_s_respektem.

*