Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: ARGUMENTAČNÍ FAULY

ARGUMENTAČNÍ FAULY

Centrum občanského vzdělávání připravilo účinnou pomůcku k rozvoji argumentačních dovedností. Na adrese http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly je ke stažení stručný přehled nejrozšířenějších argumentačních faulů. Ty jsou přehledně graficky zpracovany a jsou rozděleny do šesti kategorií:

  • důraz na rozum
  • důraz na emoce
  • chybné vyvození
  • chybná příčina
  • obsahové chyby
  • chybné útoky

Každý faul je stručně vysvětlen, opatřen konkrétním příkladem a ilustrací.

Argumentační fauly vycházejí z americké předlohy Rhetological Fallacies.

Více info na

http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly

*