Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: DEMOKRACIE versus EXTREMISMUS

DEMOKRACIE versus EXTREMISMUS

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a zde je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf.

*