ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: ZALOŽENÍ ASOCIACE

ZALOŽENÍ ASOCIACE

23. 5. 2014 vznikla Asociace učitelů občanské výchovy a společenských vědZakládající setkání proběhlo 31. května 2014 v Gymnáziu na Vítězné pláni, kde byl také zvolený výbor a byl projednán plán činnosti na další rok.  17. června 2014 proběhla první tisková konference s téměř dvěma desítkami účastníků z řad novinářů i odborné školské veřejnosti. 

*