ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: CO JE NAŠÍM CÍLEM?

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

  • aktualizovat výukové materiály

  • propagovat ideu aktivního občanství a přispívat tak k pozitivním změnám ve společnosti

  • vzájemně propojovat učitele OV/ZSV a umožňovat sdílení jejich zkušeností

  • poskytovat učitelům OV/ZSV metodicko-didaktickou podporu a inspiraci

  • dostat více odborníků do škol (diskuze, workshopy)

  • informovat učitele OV/ZSV o dostupných možnostech rozvoje jejich výuky

  • ve stejném smyslu pomáhat začínajícím učitelům OV/ZSV

  • organizovat pravidelná setkání učitelů OV/ZSV

  • vytvořit a spravovat internetový informační rozcestník a fórum pro učitele OV/ZSV

  • aktualizovat seznam neziskovek, které se orientují na oblast vzdělávání, a tím zprostředkovat nabídku a předání jejich materiálů školám

*