ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: OBČANKÁŘI V MÉDIÍCH

OBČANKÁŘI V MÉDIÍCH

 • únor 2016

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/ucitel-ktery-se-vyhyba-uprchlictvi-selhal_372959.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/216411030530002/

 • prosinec 2015

http://relax.lidovky.cz/skoly-zarazuji-vyuku-o-islamu-deti-se-dozvi-o-terorismu-i-o-uprchlicich-1ad-/veda.aspx?c=A151208_115143_ln_domov_ELE

 • říjen 2015

http://zpravy.idnes.cz/ucitele-mluvi-s-detmi-o-uprchlicich-d61-/domaci.aspx?c=A151006_120741_domaci_zt

http://www.novinky.cz/veda-skoly/382053-deti-se-uci-o-uprchlicich.html

 • září 2015

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-ucitelu-pripravila-metodiky-vyuky-o-uprchlicich-pro-zs/1262332

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/kdo-a-proc-utika-navod-pro-skoly-jak-vysvetlit-uprchliky_356844.html

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/asociace-ucitelu-vytvorila-navod-jak-vysvetlit-zakum-tema-uprchlictvi--1537379

 • březen 2015

http://www.obcankari.cz/clanek-ireny-eibenove-o-obcankarich-pro-mesicnik-rizeni-skoly

 • 2. 3. 2015

http://archiv.ihned.cz/c1-63617270-vychova-obcanu-v-cesku-deti-se-maji-naucit-volit

 • 15. 12. 2014

http://www.eduin.cz/beduin/ci-zajmy-zastupuje-marcel-chladek/

 • 5. 12. 2014

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3266844

 • 9. 9. 2014

http://zpravy.idnes.cz/skoly-selhavaji-pri-vyuce-o-aktualnim-deni-fjx-/domaci.aspx?c=A140908_215130_domaci_ert

 • 24. 6. 2014

http://www.eduin.cz/clanky/obcankari-se-sdruzili-o-co-jim-jde-a-co-se-o-nich-pise-v-mediich/

 • 17. 6. 2014

http://zpravy.idnes.cz/vznik-asociace-ucitelu-obcanky-dmz-/domaci.aspx?c=A140617_111950_domaci_jj

 • 17. 6. 2014

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100617/

 • 6. 6. 2014

http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/proc-je-obcanka-nejdulezitejsi-skolni-predmet--1359233

 • 27. 5. 2014

https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu

*