EduFórum vás zve - EduFórum: 15. září 2014 v Praze | Podnikavost ve škole

15. září 2014 | Podnikavost ve škole

edufórum, podnikavost

Lukáš Teplý, odbor strategie a evropských záležitostí, MŠMT 
Italské předsednictví EU si zvolilo vzdělávání k podnikavosti (podnikatelskou výchovu) jako jeden z hlavních bodů své agendy v oblasti vzdělávání. Vzdělávání k podnikavosti má být klíčovým hybatelem a musí podnikavost rozvíjet jako součást sady klíčových (průřezových) kompetencí a pevně ji začlenit do vzdělávacích programů od nejnižšího stupně. Italské předsednictví připravuje závěry pro prosincovou Radu ministrů EU.

 
Jiří Rudolf, místopředseda správní rady OK 4 Inovace, Olomouc
Podnikavost považujeme za talent. Myslíme si, že k jeho identifikaci a k rozvoji tohoto talentu by mělo docházet co nejdříve. Zajímá nás proto výchova a vzdělávání k podnikavosti a hledání tohoto talentu už na základní škole.
 
Jitka Bulantová, programová ředitelka JA ČR
Řada let zkušeností s výukou podnikání a s rozvojem podnikavosti má organizace Junior Achievement v ČR, která navazuje na odkaz Tomáše Bati právě v rozvoji podnikatelských kompetencí. V příspěvku zazní i zkušenosti z hlediska rozvoje kompetencí.
 
Lukáš Durda, odborný asistent, Vysoká škola podnikání, Ostrava
Praktické i teoretické příklady jak rozvíjet podnikavost i na vysoké škole. Didaktika ve výuce podnikavosti a výuce podnikání a další zkušenosti speciálně zaměřené vysoké školy na výuku podnikání a podnikavosti.
 
Ondřej Homola, Luděk Věneček, Martin Bukáček, Ecorinth
Česká firma vyvíjí aplikaci pro výuku podnikání v USA. Hlavním cílem projektů je naučit děti podnikavosti a future career skills, ve snaze vzdělávat děti v dovednostech potřebných pro orientaci v současné době. Bude názorně ukázáno, jak úzce souvisí inovace s podnikavostí a naopak.

*