EduFórum vás zve - EduFórum: 19. listopadu 2014 v Brně

19. listopadu 2014 v Brně

Brno, edufórum

Dobrý den! / Ahoj!

další setkání je tu. Tentokrát se bude nést v duchu různorodých alternativ ve vzdělávání a jeho různých cílových skupin - od dětí na prvním stupni, dětí s handicapem, po mladé dospělé až po zaměstnance ve firmách. Setkání proběhne ve středu 19. listopadu od 19.00 v Otevřené zahradě (Údolní 33, Brno).

Budu ráda, když se přihlásíte na setkání na události na Facebooku a budete ji šířit dál.

Můžete se těšit na následující prezentace:

Semestr Mimo školu
Dušan Vystrčil
Jaký smysl má neformální a sebeřízené vzdělávání? Představení Semestru Mimo školu - intenzivního rozvojového programu, který pomáhá mladým lidem osvojit si klíčové kompetence pro 21. století a dosáhnout jejich osobních a kariérních cílů pohledem absolventa i organizátora.
> web: Mimoškolu.cz

Montessori přirozeně a smysluplně
Iris Bořecká 
Předškolní vzdělávání jako důležitá součást vzdělávacího systému, které si klade za cíl především budovat a podporovat zdravé lidské sebevědomí a přirozenou chuť k celoživotnímu učení. Hravě a s radostí.
> web: Montessori Sluníčko

Playful design ve vzdělávání
Kateřina H. Chalupníková
Playful design jako funkční trend nejen ve vzdělávání - bereme jej zpoza opony a jdeme na to hravě.
> web: Court of Moravia

Férová škola
Liga lidských práv
Podporujeme společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Prosazujeme otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb, ať se jedná o žáka mimořádně nadaného či znevýhodněného. Chceme, aby základní školy v České republice byly schopné využívat a rozvíjet plný potenciál každého dítěte.
> web Férová škola

Letokruh - škola založená rodiči
Kateřina Bukovjanová
Co vede rodiče k tomu, že pro svoje děti zakládají vlastní školu? Měnit léty zaběhnuté způsoby výuky a přístup k žákům na základních školách není možné bez aktivní účasti a spolupráce rodičů, dětí, učitelů a vedení škol. Na principu soukromé základní školy založené rodiči chceme dokázat, že je tento model životaschopný a může být inspirací pro změny i na ostatních školách.
> web: Škola Letokruh

Těšíme se na shledání a na zajímavé diskuze,

Lea Mentlíková, Jan Veselý a Ondřej Suchánek

Podívejte se i na předchozí záznamy z pátého setkání v Brně.

*