Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: ACTIVE CITIZENS

ACTIVE CITIZENS

Active Citizens je projekt organizace British Council a Člověk v tísni (program Varianty). Cílem projektu je posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Klíčová jsou témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V České republice se do projektu zapojilo 30 škol. Projekt je součástí mezinárodního programu rozvoje komunit Active Citizens, který organizace British Council realizuje v několika desítkách zemí světa.

Aktuálně byla publikována elektronická metodická příručka, ve které najdete fáze programu, případové studie, přehledně zpracované a inspirativní aktivity, včetně nástrojů pro žákovskou sebereflexi.

*