Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 - Rok průmyslu a technického vzdělávání: Doporučené odkazy

Doporučené odkazy

mšmt, rok průmyslu a technického vzdělávání, rptv, soč, talnet

SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


Talnet - online k přírodním vědám

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let.

*