ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: OBČANKÁŘI SOBĚ

OBČANKÁŘI SOBĚ

JARNÍ ŠKOLA UČITELŮ OV A SV

KDY: pátek 29. 5. 2015

KDE: Praha, Velký sál Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1)

TÉMA: ISLAMIZACE

KDO: učitelé OV/SV všech typů škol

CENA: zdarma pro členy Asociace, pro nečleny Asociace 100 Kč

PŘIHLÁŠKY: https://docs.google.com/a/nuv.cz/forms/d/1omZr_y5U9KxJilDEQILWyT-kdAo4zxcJTnZ_A-U66JI/viewform?c=0&w=1

POŘÁDÁ: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Další informace budou postupně zveřejňovány na www.obcankari.cz.

*