Standardy - Standardy pro ZV: Jak pracovat se standardy

Jak pracovat se standardy

Pro práci se standardy Vám doporučujeme následující postup:

  1. Seznamte se standardy pro jednotlivé vzdělávací obory.
  2. Porovnejte standardy s dílčími výstupy školních učebních osnov popsanými ve Vašem školním vzdělávacím programu. Pokud zjistíte rozpor mezi požadavkem standardu a zněním dílčích výstupů v učebních osnovách vyučovacích předmětů ŠVP, doporučujeme upravit výstupy tak, aby zajišťovaly vzdělávání minimálně na úrovni standardu a vyšší. Porovnání standardů a ŠVP neznamená nutně úpravu ŠVP.
  3. Doporučujeme, abyste zvážili a rozhodli se, jak standardy využijete ještě i jiným způsobem (např. při plánování výukových aktivit nebo k tvorbě nástrojů, jimiž budete hodnotit dosahované vzdělávací výsledky svých žáků).

*