Standardy - Standardy pro ZV: Kde se informace o standardech v RVP ZV vyskytují

Kde se informace o standardech v RVP ZV vyskytují

V kapitole 1:
v části: 1.2Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
- stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha 1), jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV; 
V kapitole 5: 
v úvodním textu: 
Do RVP ZV se vkládají jako Příloha 1  Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. 
Dále ve schématu 2 – Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

*