Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015

Výzkum OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 představuje Mapu české společnosti z pohledu občanské angažovanosti. Sběr dat probíhal na přelomu roku 2014 a 2015 u 3 876 respondentů ve věku 15-65 let. Výzkum realizovalo Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a TNS Aisa.

Hlavní otázka výzkumu:

  • Co jste od prosince 2013 do listopadu 2014 dělal(a) ve svém volném čase, dobrovolně a zdarma ve prospěch veřejnosti, svojí obce, země či obecně "pro dobro věci"?

Klíčovými jsou tato zjištění: 

  1. Češi se nejvíce angažují v humanitárních, sociálních a volnočasových tématech. Nejčastěji věnují dar nebo poděpíší petici.
  2. Dvě Česka: dva světy občanské  angažovanosti (aktivější 45 %, pasivnější 55 %)
  3. Rozdíly v občanské angažovanosti mezi sociálními skupinami jsou obrovské.
  4. Pro občanskou angažovanost mají Češi různé motivy (např. naštvanost, sdružování, harmonie, demokratický idealismus, soucit atd.)

Výsledky výzkumu byly představeny 4. 6. 2015 na půdě Poslanecké sněmovny. S prezentací a závěrečnou zprávou se můžete seznámit v těchto dokumentech:

Více informací naleznete na stránkách 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcanska-angazovanost-2015-novy-vyzkum.

*