Sbírka materiálů k výuce s tématem Karel IV. - Karel IV.: Katalog zdrojů

Katalog zdrojů

Odborné monografie

BOBKOVÁ, Lenka, BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české IVa ( 1310 - 1402).Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 583 s; sv. 4. ISBN 80-7185-551-0.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1310 – 1378. Lucemburkové na českém trůně I. Vyd. 1. Praha: Libri, 1999. 288 s. ISBN 80-85983-73-7.

ČORNEJ, Petr. Historie českých zemí. 4. vyd. Praha: Fragment, 2009. 127 s. ISBN 978-80-253-0919-3.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 679 s. ISBN 80-200-1399-7.

JEŽKOVÁ, Alena. Karel IV. Vyd. 1. Praha: Práh, 2005. [40] s. Největší Češi. ISBN 80-7252-127-6.

KALISTA, Zdeněk. Karel IV. a Itálie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. Edice Historica. 382 s. ISBN 80-7021-658-1.

KALISTA, Zdeněk. Karel IV. Jeho duchovní tvář. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1971. Edice Historica. 253 s. ISBN 33-325-71.

KAVKA, František. Čtyři ženy Karla IV.: královské sňatky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 189 s., [16] s. barev. obr. příl. Historická paměť; sv. 19. ISBN 80-7185-493-X.

KAVKA, František. Karel IV. a širší evropský kontext českých dějin. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, [1997]. 59 s. Velcí Češi, velcí Evropané. ISBN 80-901281-1-4.

KAVKA, František. Život na dvoře Karla IV. Vyd. 1. [Praha]: Apeiron, [1993. 137 s. ISBN 80-900703-4-5.

KAVKA, František. Karel IV. Historie života velkého vladaře. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 361 s. Dotisk 1. Vyd. 2002. 368 s. ISBN 80-204-0753-7.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 – 1378). Země české koruny, rodová, říšská a evropská politika, I. díl (1355 – 1364). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 252 s. ISBN 80-7066-695-1.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 – 1378). Země české koruny, rodová, říšská a evropská politika, II. díl (1364 – 1378). Vyd. 1. Praha:  Karolinum, 1993. 292 s. ISBN 80-7066-760-5.

KAVKA, František. 5. 4. 1355. Korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Edice Dny, které tvořily české dějiny. Vyd. 1. Praha: Havran, 2002. 120 s. ISBN 80-86515-10-9.

NODL, Martin. Tři studie o době Karla IV. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 158 s. Historické myšlení; sv. 30. ISBN 80-7203-759-5.

NOVOTNÝ, Robert. Karel IV.: císař římský a král český. V Brně: CPress ve spolupráci s Národním archivem, 2012. 64 s. Muzeum v knize. ISBN 978-80-264-0040-0.

RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

SEIBT, Ferdinand. Karel IV.: císař v Evropě (1346-1378). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 524 s. Česká historie; sv. 5. ISBN 80-7106-265-0.

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. Život a dílo. Praha: Svoboda, 1980. 721 s. Členská knižnice. ISBN 25-067-80

STEJSKAL, Karel. Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV. Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 2003. 239 s. ISBN 80-242-0934-9.

Vlastní životopis / Karel IV. ; z lat. orig. přel. Rudolf Mertlík ; 5 orig. kombinovanými technikami vyzdobila Eva Hašková ; pozn. naps. Alexej Pludek. - Praha : Supraphon, 1985. - 60 s. - (Polyhymnia; sv. 38).

ŠUSTA, Josef. České dějiny II/3. Karel IV., otec a syn (1333-1346). Vyd. 1. Praha: Laichterovo nakladatelství, 1946

ŠUSTA, Josef. České dějiny II/4. Karel IV., za císařskou korunou (1346-1346). Vyd. 1. Praha: Laichterovo nakladatelství, 1948

 

Prameny a archivní materiály

PAZDEROVÁ, Alena, ed. Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech: 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec. Praha: Národní archiv, 2006. 97 s. ISBN 80-86712-36-2.

Prameny dějin českých. [Díl III] = Fontes rerum Bohemicarum. Tom III. V Praze: Nadání Františka Palackého, 1882. xxviii, 634 s. ( digitalizováno)

Státnické dílo / Karel IV. ; k vyd. připr. Marie Bláhová, Richard Mašek ; [předml. M. Bláhová ; překl. R. Mašek]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 312 s.; 21 cm. - Vyd.: Univerzita Karlova ISBN 80-246-0771-9

Knihy pro děti

VÁLKOVÁ, Veronika. Karel IV.: příběh českého krále: dobrodružné výpravy do minulosti. 1. vyd. Praha: Fragment, 2011. 163 s. ISBN 978-80-253-1203-2.

SEIFERTOVÁ, Lucie. Pohádka o králi Karlovi. Praha: Petr Prchal, 2012. 54 s. Dějiny pro nejmenší. ISBN 978-80-87003-32-9.

Krásná literatura

VAŇKOVÁ, Ludmila. Cval rytířských koní. 1. společné vyd. Praha: Šulc - Švarc, 2013. 541 s. ISBN 978-80-7244-355-0. ( románová kronika)

VAŇKOVÁ, Ludmila. Dotkni se nebe: Orel a lev VI. 2. vyd. Praha: Šulc a spol., 2005. 314 s., [2] s. obr. příl. ISBN 80-7244-164-7. ( šestidílná románová sága)

VAŇKOVÁ, Ludmila. Druhá císařovna. Vyd. 1. Praha: Šulc a spol., 1998. 354 s. ISBN 80-85636-84-0.

VAŇKOVÁ, Ludmila. Dvojí trůn: Orel a lev II. 3. vyd. Praha: Šulc a spol., 2005. 372 s. ISBN 80-7244-160-4. ( trilogie)

Dokumentární pořady České televize

Karel IV., Z Boží milosti král. Spiritualita Karla IV. a očekávání konce světa. Dokument ČT se soustřeďuje na duchovní rozměr života Karla IV. 52 min

Karel IV. král český a římský, Karel IV. císař římské říše a Karel IV. panovník a jeho dvůr. Pořady z cyklu Kronika česká. 20 minut

Portrét Karla IV., pořad z cyklu 72 jmen české historie. 12 minut

Kreslené filmy z cyklu Dějiny udatného českého národa. Jednotlivé díly jsou Mládí, Hvězdná kariéra a Stavitel. 3 minuty

Rozhlasové pořady

Dvoudílný pořad Českého rozhlasu pojednávající o Karlově císařské korunovaci. První díl začíná již ve 30. letech 14. století, kdy Karel spolu s otcem bojoval v Toskánsku a pokračuje popisem Karlovy cesty do Říma. Druhý díl se týká Karlova pobytu v Římě a korunovace v dubnu 1355. 30 min

Internetové stránky

Facebooková stránka Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Zatím nabízí hlavně interaktivní mapu míst spojených s Karlem IV., nicméně je možné, že zde budou v průběhu roku přibývat další odkazy.

Stránky Muzea Karlova mostu s pracovními listy o mostu i Karlovi IV.

Aplikace pro tablety a mobilní telefony nabízející videopříběh o Praze a Karlovi IV. s  možností propojení s procházkou.

Pracovní listy, hry

Materiály k blokovému projektu o Karlovi IV., v rámci kterého žáci získávají poznatky o životě Karla IV. a jeho době, hledají informace v literatuře a pramenech, spolu s ostatními žáky hledají souvislosti. Součástí projektu jsou i kreativní aktivity (modelování sousoší, referát na konferenci).

Seznam obsáhlých pracovních a metodických listů s výběrem témat od nástupu Lucemburků na trůn po dědice Karla IV.. Určeno pro středoškolské studenty.

Vzdělaný král, žáci pracují s textem, na jehož základě pak luští jméno panovníka, poznávají různé historické reálie (stavební slohy) a nové pojmy (diplomat).

Karlův most , pracovní list o Karlově mostu, který může být spojen s prohlídkou Muzea Karlova mostu, případně projížďkou na lodi pod oblouky mostu. Je vytvořen pro učitele, kteří rádi se svými žáky opouštějí školní třídu a učí historii v terénu.

Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády Karla IV. Testovou i zábavnou formou si žáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Zajímavý pracovní list s různými typy úkolů.

Jednoduchý pracovní list vhodný pro mladší studenty.

Pracovní list doplněný o řešení a metodický list, vhodný pro ZŠ.

Karetní hra s fakty o vládě Karla IV.

Hra bingo s fakty o vládě Karla IV.

Powerpointové prezentace

Zakladatelská činnost, powerpointová prezentace o motivech a zakladatelské činnosti Karla IV. s bohatým obrazovým doprovodem.

Dějiny v obrazech, powerpointová prezentace s obrazy reflektujícími výjevy z doby Lucemburků s doplňujícími otázkami.

Stručná prezentace shrnující původ a vládu Karla IV.

Uživatelsky vstřícná prezentace vhodná pro mladší studenty.

Jednoduchá prezentace vhodná pro mladší studenty.

Studentská prezentace se základními informacemi o životě a vládě Karla IV.

Prezentace zaměřená na manželky a potomky Karla IV.

Prezentace zaměřená na okolnosti nástupu Lucemburků na český trůn.

Krátká a přehledná prezentace.

Přehledný a stručný materiál vhodný k výuce na interaktivní tabuli.

Muzea, galerie

Zde je možné objednat návštěvu interaktivní dílny Muzea hlavního města Prahy kde mohou děti prozkoumat život v Praze za vlády Karla IV:

Stránky hradu Karlštejn, kde je možné objednat prohlídku hradu nebo navštívit hrad virtuálně.

Výstava Karel IV. 2016 k 700. výročí narození Karla IV., kterou připravuje Praga Mystica s.r.o. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pod záštitou hlavního města Prahy, se uskuteční v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde se Karel IV. roku 1316 pravděpodobně narodil.

*