Metodické materiály k výuce ke Karlu IV. - Karel IV.: Digifolio Karel IV.

Úvodní text

V letech 2015 a 2016 si připomínáme významná výročí ztotožňovaná se „zlatým věkem českého středověku“. Jsou spjata s obdobím vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro své státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován za přední osobnost v české historii. Období vlády Karla IV. bude v uvedených letech i zvýšeným předmětem zájmu při výuce dějepisu a společenských oborů na školách v České republice. Abychom umožnili učitelům těchto oborů informační a metodickou podporu a zveřejnili vybrané dostupné zdroje, zřídili jsme pro tento účel digifolio Metodické materiály k výuce o Karlu IV. Bude představovat celkovou reflexi doby evropských a českých politických, hospodářských a kulturních dějin v etapě spjaté s osobností Karla IV. napříč vzdělávacími obory základního a středního vzdělávání jako humanitní a kulturní odkaz pro současnost. Vlastní funkcí digifolia na metodickém portálu www.rvp.cz  je soustředit informační a didaktický materiál k podpoře tématu s popisem vybraných metod práce a s konkrétními inspirativními ukázkami z různých vzdělávacích oborů. Dále zveřejnit katalog zdrojů ke jmenovanému výročí představující výběr odborné, učebnicové a populární literatury, dobových pramenů, školních a mediálních projektů, přehled participujících odborných institucí a organizací, muzeí, galerií, jejich výstav, programů a projektů se zaměřením k tématu.

 RNDr. Josef Herink

*