Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: JAK ROZUMĚT MEDIÁLNÍM SDĚLENÍM O MIGRACI

JAK ROZUMĚT MEDIÁLNÍM SDĚLENÍM O MIGRACI

Program Varianty vydal příručku Jak rozumět mediálním sdělením o migraci. Ta je určena především pro učitele středních škol a může být využívána v rámci mediální nebo multikulturní výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví. V příručce učitelé naleznou praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. 

Příručka je ke stažení ZDE

*