Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: HELLO CZECH REPUBLIC - DOMA V NOVÉ ZEMI

Hello Czech Republic - doma v nové zemi

Společnost pro příležitosti mladých migrantů připravila v rámci kampaně HELLO CZECH REPUBLIC - DOMA V NOVÉ ZEMI několik výukových materiálů. Ty jsou určeny pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ a učitele a žáky SŠ. Hlavním tématem je uprchlictví, identita, stereotypy, předsudky

K dispozici jsou tyto materiály:

Pro žáky prvního stupně pak lze doporučit animovaný film Putování s Carly, ke kterému jsou připraveny metodické poznámky:

*