Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: STREET LAW

STREET LAW

Street Law je celosvětový program, který pomáhá zvyšovat právní gramotnost neprávníků. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol. Program se neomezuje zdaleka jen na právní znalosti, důraz je kladen také na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo chrání) a zejména na použití práva v praxi.

Hodiny Street Law jsou interaktivní, cílem je vtáhnout žáky a studenty do světa práva, ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž odpovídají i metody výuky, např. diskuse o konkrétních soudních rozhodnutích, hraní a rozbor scének s právní tematikou či sehrání simulovaného soudního jednání. Program má zkrátka nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit.

Program Street Law na pražské Pravnické fakultě nabízí školám:

  • praxe studentů práv ve výuce středních škol
  • simulované soudy pro školy
  • seminář spotřebitelského práva
  • besedy

Pro učitele pak nabízí vzdělávací kurzy.

Dále nabízí zprostředkování účasti středoškolských studentů při soudních jednáníA v neposlední řadě poskytuje množství materiálů:

http://streetlaw.eu/

*