ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: OBČANKÁŘI SOBĚ

OBČANKÁŘI SOBĚ

JARNÍ ŠKOLA OBČANKÁŘŮ

KDY: pátek  3. 6. 2016 od 9:00 do 15:00

KDE: Praha, Pedagogická fakulta UK, Velký sál

TÉMA: FENOMÉN MIGRACE JAKO TÉMA VÝUKY OBČANSKÉ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÝCH VĚD (pokračování)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Etnologický ústav AV ČR), Kristýna Anderlová (UNHCR OSN), Petra Slámová (Občankáři)

KDO: učitelé OV/SV všech typů škol

CENA: zdarma pro členy Asociace, nečlenové 200 Kč

PŘIHLÁŠKY: http://goo.gl/forms/iE15igJUK8m3kcO12

POŘÁDÁ: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Další informace budou postupně zveřejňovány na www.obcankari.cz.

*