Prezentace Metodického portálu RVP.CZ v roce 2016 - Metodický portál RVP.CZ, NÚV: Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL, Praha 7. 4. 2016

Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL

Metodický portál  RVP.CZ  je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a neformálního vzdělávání. Tato podpora samozřejmě zahrnuje i podklady, náměty a teoretické texty k výukovým metodám, jako je i CLIL.

Metodický portál RVP.CZ je současně odbornou i laickou veřejností vnímáno jako cenné úložiště garantovaných materiálů pro výuku a vzdělávání a jako prostor pro sdílení zkušeností učitelů. Dlouhodobým cílem portálu je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

S ohledem na výše uvedené se vystoupení pí Hublové zaměří na tři okruhy podpory metody CLIL:

  • snadnou (soukromé) spolupráci a komunikaci v týmu, tj. nahlédneme do tajů modulu Digifolio;
  • rychlé a kvalitní vyhledávání užitečných textů a DUM napříč Metodickým portálem RVP.CZ;
  • bezpečné sdílení a inspiraci mezi odbornou veřejností, tj. prohlédneme si modul Diskuze a ukážeme si, jak snadno lze v tomto modulu komunikovat online.

*